COOKIES Domyślne ustawienia dla plików cookies na tej stronie to „Zezwalaj na zapisywanie wszystkich cookies”. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na wykorzystywanie takich plików. Zarządzaj cookies

Procedura reklamacyjna

Western Union International Bank przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich usług, a satysfakcja i zadowolenie klienta są dla nas priorytetem. Gdy pojawia się problem, który może wpłynąć negatywnie na naszą relację z klientem, Western Union International Bank zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia reklamacji (w szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni). 

Proces składania reklamacji

1. Na piśmie, jako adresata wpisując:

Imię i nazwisko Opiekuna Klienta
Western Union International Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Lub:

2. Pod adresem e-mail: kontaktpl@westernunion.com
3. Pod numerem telefonu: 0 800 88 98 98
4. Fax: +48 22 653 70 99

Proces odwołania od reklamacji

W przypadku gdy uzyskana przez Państwa odpowiedź na reklamację jest niesatysfakcjonująca zachęcamy do Ponownego kontaktu z Western Union International Bank w celu złożenia odwołania od tak rozpatrzonej reklamacji. W trybie odwołania Państwa sprawa zostanie przeanalizowana przez niezależny Departament Zgodności z Prawem, a całe postępowanie oraz podjęta decyzja zostaną zweryfikowane oraz mogą ulec zmianie.

W sytuacji uzyskania niesatysfakcjonującej odpowiedzi ze strony WUIB mają Państwo:
- możliwość złożenia odwołania do Biura Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl)
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, biuro@rf.gov.pl - dla spółek prawa cywilnego lub jednoosobowej działalności gospodarczej, lub
- po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego prawo do złożenia pozwu do właściwego sądu powszechnego lub sądu arbitrażowego.