Globalne trendy

Oczekiwana w piątek rewizja ratingu Polski, jakiej miała dokonać agencja Moody’s nie została wydana. Oznacza to, że Moody’s nie widział istotnych przesłanek do zmiany ani obecnego ratingu (A2) ani perspektywy (obecnie „stabilnej”). Z wielkiej trójki właśnie Moody’s najwyżej ocenia wiarygodność Polski. Nie mniej obecnie podnoszą się głosy wskazujące, że siła gospodarki Polski, o jakiej mówił Moody’s kilka tygodni temu, będzie argumentem dla podwyższenia ocen wiarygodności kredytowej w tym roku dla pozostałych dwóch najważniejszych graczy (Fitch i S&P). Koncentracja uwagi inwestorów na kondycji polskiej gospodarki pomaga w ostatnich godzinach utrzymać PLN w okolicach lokalnych maksimów.

PLN

Rynki w tym tygodniu otwierają się z silniejszymi apetytami na ryzyko. Większość indeksów akcyjnych w Azji zamykała się blisko 0,5% wzrostów, czemu pomagało uspokojenie nastrojów w kwestii Korei Północnej. Na rynku walutowym głównym tematem pozostaje potencjał EUR do dalszych wzrostów – szczególnie wobec USD.

Dzisiaj w kalendarzu makro nie ma kluczowych odczytów z największych gospodarek świata. Poznamy kilka danych z „polskiego” regionu, będą to: sierpniowa inflacja CPI z: Polski i z Czech a także produkcja przemysłowa ze Słowacji (lip.).

Chcę otrzymywać codzienne sprawozdanie z rynku walutowego

Sprawozdanie zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach i ryzykach na rynku walutowym, a publikujemy je 5 razy w tygodniu.